Informacje dla użytkowników Vademecum

Witamy w Vademecum Ven@net.

Narzędzie to zostało przygotowane dla lekarzy weterynarii - praktyków oraz pracowników firm związanych z obrotem i dystrybucją produktów leczniczych weterynaryjnych (PLWet). W jego przygotowaniu wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenia uwzględniające oczekiwania i potrzeby potencjalnych użytkowników.

Dane zawarte w Vademecum są zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Min.Zdr. z 16-03-2015r. poz. 15) oraz dokumentacją rejestracyjną produktów leczniczych.

Opis każdego produktu zawiera:

 • informacje podstawowe: (zgodne z aktualnym rejestrem PLWet) aktywny składnik, postać farmaceutyczna, dawka, wielkość opakowania / kod EAN, kategoria dostępności, docelowe gatunki zwierząt, podmiot odpowiedzialny, wytwórca, numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,
 • informacje opisowe: zgodne z dokumentacją rejestracyjną,
 • kody i klasyfikacje: kod ATCvet, strefa przechowywania, wskazania terapeutyczne


W celu ułatwienia poruszania się po Vademecum do Państwa dyspozycji (po lewej stronie ekranu) przygotowane zostały listy PLWet w układzie:

 • alfabetycznie
 • aktywny składnik
 • producent
 • gatunki zwierząt
 • wskazania terapeutyczne
 • kod ATCvet

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na definiowanie przez użytkownika kilku cech szukanego produktu.

W dziale "Dla użytkownika" znajdziecie Państwo:

 • akty prawne określające zasady postępowania z PLWet w trakcie wykonywania praktyki lekarsko-weterynaryjnej,
 • informacje na temat klasyfikacji: ATCvet i WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE.

Mamy nadzieję, że Vademecum Ven@net spełni Państwa oczekiwania, a przekazane uwagi użytkowników pozwolą na poprawę jakości i eliminację ewentualnych błędów.