Decyzje 2013

 

DECYZJE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII - 2013 r.

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-005/2013(4) z dnia 26.02.2013 r.

          wycofująca z obrotu DOXIPAN 20, nr.serii 12040771

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-12/2013(3) z dnia 19.04.2013 r.

          wstrzymująca w obrocie SUVAXYN PCV, nr serii 1201607B

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-12/2013(5) z dnia 29.04.2013 r.

          wycofująca z obrotu SUVAXYN PCV, nr serii 1201607B

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-26/2013(1) z dnia 29.05.2013 r.

          wycofująca z obrotu TIACIL, nr serii 3NL9, 3RET

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-31/2013(1) z dnia 19.06.2013 r.

         wycofująca z obrotu COBACTAN, nr serii A516A

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-32/2013(1) z dnia 24.06.2013 r.

         wycofująca z obrotu HIPRAGUMBORO-GM97, nr serii 30SD

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-51/2013(1) z dnia 16.09.2013 r.

         wstrzymująca w obrocie PESTORIN MORMYX, nr serii 126119

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-21/2013(1) z dnia 18.10.2013 r.

         wycofująca z obrotu INSOL DERMATOPHYTON, nr serii 365

 • Decyzja GLW nr GIWpuf- 025-74/2013(3) z dnia 23.10.2013 r.

         wstrzymująca w obrocie LINCO-SPEKTIN, nr serii Y07078

 • Komunikat GLW z dnia 24.10.2013 r.,

         ostrzegający przed nabywaniem i stosowaniem LINCO-SPECTIN 100 ml,

         nr serii Y07078

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-27/2013(1) z dnia 7.11.2013 r.

         wycofująca z obrotu VETMULIN a 450 mg/g, nr serii 12090597055

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-56/2013(1) z dnia 18.11.2013 r.

         wycofująca z obrotu DOKSYCYKLINA 20%, nr serii 01072013

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-57/2013(1) z dnia 19.11.2013 r.

         wycofująca z obrotu VITAMINUM B1, nr serii 011112

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-33/2013(10 z dnia 21.11.2013 r.

         wycofująca z obrotu OVARELIN, nr serii 155A3

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-34/2013(1) z dnia 22.11.2013 r.

         wycofująca z obrotu ANICLOX, nr serii 02012

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-23/2013(1) z dnia 22.11.2013 r.

         wycofująca z obrotu CASTOMIX, nr serii 34116513

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-35/2013(1) z dnia 28.11.2013 r.

         wycofująca z obrotu HYMATIL, nr serii F-001

 •  Decyzja GLW nr GIWpuf-025-58/2013(1) z dnia 4.12.2013r.

         wycofująca z obrotu VITAMINUM B1, nr serii 011211

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-32/2013(1) z dnia 12.12.2013r.

         wycofująca z obrotu GUMBORO VACCINE M.B, nr serii 20621219A

 • Postanowienie GLW nr GIWpuf-025-32/2013(2) z dnia 18.12.2013r.

         do decyzji wycofującej z obrotu GUMBORO VACCINE M.B., nr serii 20621219A

 • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-56/2013(1) z dnia 18.11.2013 r.

         wycofująca z obrotu DOKSYCYKLINA 20%, seria 01072013

 • Decyzja GLW nr GIWpr-025-38/13(3) z dnia 17.12.2013 r.

         uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postęowanie I instancji

         w sprawie DOKSYCYKLINA 20%, seria 01072013