Decyzje 2014

DECYZJE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII - 2014 r.

  • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-51/2013(2) z 12.05.2014r., uchylająca decyzję           wstrzymującą w obrocie PESTORIN MORMYX, seria 126119
  • Decyzja GLW nr GIWpuf-025-019/2014(24) z dnia 16.01.2014 r., umarzająca postępowanie w sprawie wstrzymania w obrocie LYSVULPEN, wszystkie serie