Decyzje 2016

Decyzja Głownego Lekarza Weterynarii (GIWpuf-025-9/2016(1)z dnia 13-01-2016r. wycofująca z obrotu SUVAXYN MH-ONE, seria 20135, data ważności 23.01.2016r.

Decyzja Głownego Lekarza Weterynarii (GIWpuf-025-8/2015(1)z dnia 13-01-2016r. wycofująca z obrotu BIOPARTUS seria 041213, data ważności 30.06.2016r.

Decyzja Głownego Lekarza Weterynarii (GIWpuf-025-19/2016(1)z dnia 19-04-2016r. wycofująca z obrotu SUIBIOVAC ERY, seria 020216, data ważności 02.2018r.

Decyzja Głownego Lekarza Weterynarii (GIWpuf-025-22/2016(1)z dnia 4-05-2016r. wycofująca z obrotu SALMOPORC SCS, seria 0481214, data ważności 08.01.2017r.