Klasyfikacje

I. ATCvet - KLASYFIKACJA ANATOMICZNO-TERAPEUTYCZNO-CHEMICZNA leków oraz innych środków i produktów  wykorzystywanych w medycynie weterynaryjnej

 

Cel systemu ATCvet

ATCvet jest klasyfikacją substancji przeznaczonych do stosowania terapeutycznego w medycynie weterynaryjnej i może służyć jako narzędzie do klasyfikacji produktów leczniczych.

System ATCvet został stworzony w celu:

  • ułatwienia wymiany danych do badań nad bezpieczeństwem farmakoterapii,
  • poprawy porównywalności statystyk dotyczących sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych,
  • udostępnienia autorom artykułów naukowych narzędzia do identyfikacji leków,
  • pomocy lekarzom weterynarii i farmaceutom w ich codziennej pracy.

W wielu krajach europejskich system ATCvet jest pomocny w opracowywaniu katalogów leków lub wademeków oraz wykorzystywany jako narzędzie administracyjne przez organy inspekcji weterynaryjnej. Wiele substancji wykorzystywanych w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej jest identycznych dlatego też klasyfikacja ATC i ATCvet jest w znacznej części zbieżna.

 

Historia

Podstawą klasyfikacji ATCvet jest ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) - system klasyfikacji leków stosowanych u ludzi, który został opracowany w Norwegii na początku lat siedemdziesiątych, a pierwszy spis opublikowano w 1976 roku.  W 1982 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powołała Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology), mające za zadanie rozwój i utrzymanie systemu ATC. W 1996 roku Centrala WHO w Genewie zarekomendowała system ATC jako międzynarodowy standard do badań nad wykorzystaniem leków. Powołana Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Metodologii Statystycznej Leków obejmuje ekspertów z wielu krajów. Grupa spotyka się dwa razy do roku.

Kody ATCvet

System klasyfikacji substancji przeznaczonych do stosowania terapeutycznego w medycynie weterynaryjnej ATCvet  oparty jest na tych samych zasadach ogólnych jak  system klasyfikacji substancji stosowanych w medycynie ATC. W większości przypadków istniejące kody ATC mogą być wykorzystywane do klasyfikacji produkt w systemie ATCvet. Kod „vet” został utworzony przez umieszczenie litery „Q” z przodu kodu ATC. W niektórych jednak przypadkach, są tworzone konkretne kody ACTvet, np. leki przeciwbakteryjne do stosowania dowymieniowego (QJ51) oraz immunologiczne (QI). Istnieje możliwość przyporządkowania więcej niż jednego kodu ATCvet dla danego produktu.

 

Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania leku, a wyższe przypożądkowane są na podstawie jego właściwości terapeutycznych, farmakologicznych oraz przynależności do określonej grupy chemicznej. Kod leku w klasyfikacji ATCvet jest ośmiopozycyjny i ma postać (L – litera, C – cyfra): LLCCLLCC.

Pierwszy poziom (dwie litery, przy czym pierwszą jest zawsze litera „Q”) określa grupę anatomiczną. Drugi poziom (dwie cyfry) określa podgrupę terapeutyczną, trzeci poziom (jedna litera) określa podgrupę farmakologiczną, czwarty poziom (jedna litera) podgrupę chemiczną, a piąty, ostatni poziom (dwie cyfry) wskazuje na konkretną substancję chemiczną.

Poniższy przykład pokazuje lokalizację w ATCvet adrenaliny, posiadającej alfanumeryczny kod QC01CA24: Epinefryna (adrenalina) QC01CA24

QC – Układ sercowo-naczyniowy → (anatomiczna grupa główna) poziom I


QC01 – Leki stosowane w chorobach serca → (podgrupa terapeutyczna) poziom II


QC01C
 – Leki pobudzające układ sercowo-naczyniowy (bez glikozydów nasercowych) →

                (podgrupa farmakologiczna) poziom III
QC01C A
 – Leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne →

                    (podgrupa chemiczna) poziom IV
QC01C A24
 – Epinefryna → (substancja chemiczna) poziom V

 

W klasyfikacji ATCvet preparaty są podzielone na 15 grup anatomicznych głównych (poziom 1), zdefiniowanych jako QA-QV w następujący sposób:

 

QA – Przewód pokarmowy i metabolizm

QB – Krew i układ krwiotwórczy

QC – Układ sercowo-naczyniowy

QD – Dermatologia

QG – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

QH – Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego (bez hormonów płciowych)

QI  - Preparaty immunologiczne

QJ – Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

QL – Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące

QM – Układ mięśniowo-szkieletowy

QN – Ośrodkowy układ nerwowy

QP – Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty

QR – Układ oddechowy

QS – Narządy wzroku i słuchu

QV – Różne (varia)

 

 

II. WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE - klasyfikacja użytkowa leków oraz innych środków i produktów  wykorzystywanych w medycynie weterynaryjnej.

 

Klasyfikacja "WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE" została opracowana przez twórców Vademecum Ven@net w celu ułatwienia poszukiwania produktów leczniczych należących do odpowiednich grup użytkowych, zwyczajowo definowanych przez lekarzy wojnej praktyki. Klasyfikacja ma strukturę drzewa (podobnie jak ATCvet - patrz wyżej), w którym najniższy poziom stanowi podział leków na 3 grupy:

  1. Premiksy lecznicze.
  2. Farmaceutyki.
  3. Biopreparaty.

Każda z grup dzieli się na wyższe poziomy, szczegółowo przedstawione po lewej stronie ekranu w oknie "Lista produktów" - zakładka "Wskazania terapeutyczne". Ze względu na swoje właściwości, niektóre produkty mogą być przypisane do kilku grup użytkowych.